attefallshus-på-30kvm

Attefallshus 30kvm

År 2020 inträder nya regler på byggnation av attefallshus i Sverige. Den 25:e juli 2019 bestämde Regeringen att de vill utöka den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus från 25 till 30 kvadratmeter från den 1 mars 2020.

Nya regler 2020 – attefallshus på 30kvm

Du kan kontakta oss om du önskar förhandsboka eller diskutera ett attefallshus på 30kvm!

De nya reglerna ser ut som följer:

  • Den tillåtna ytan för fristående attefallshus utan bygglov ökar från 25 till 30 kvm.
  • Du får möjlighet att välja mellan ett attefallshus på 30 kvm + tillbyggnad på 10 kvm, eller attefallshus på 25 kvm + tillbyggnad på 15 kvm.
  • Totala arean på tillbyggnad + attefallshus slås samman – det vill säga får du totalt ha 40 kvm attefallsyta utan bygglov.
  • Möjlighet att bygga två våningar.
  • Enklare och tydligare regler – reglerna förenklas och slås ihop.
  • Förbättrade processer om grannar överklagar startbesked på bygg av attefallshus.

Hos oss på Mostugan står kundnöjdhet alltid i centrum. Därför ser vi till att erbjuda attefallshus på 30kvm snarast!

Flexibilitet i storleken på ditt attefallshus

Om du behöver lite extra plats i ditt oisolerade eller isolerade hus från oss kan vi erbjuda loft i alla våra attefallshus på 30kvm.

Även på ett 30kvm stort attefallshus är det möjligt att bygga ett 10kvm loft då den totala attefallsytan höjs till 40kvm. Det är golvplanet som får vara max. 30kvm.

Loftet som är 10 kvm stort och nås via en stege som enkelt kan ställas undan vid behov. När du beställer ett attefallshus med loft blir stugans entréplan delat i två delar och loftet hamnar över stugans bakre del.

Självklart kan du också beställa ett attefallshus på 25kvm med loft, och då kan loftet vara upp till 15kvm stort då de nya reglerna träder i kraft.

Vi kan bygga attefallshus utan loft om du föredrar en lite högre takhöjd. Även om du inte vill ha loft kan du beställa till en mellanvägg som delar huset i två lika stora delar.

Att anpassa ditt attefallshus på 30kvm

När du ska beställa ett Attefallshus av oss kommer du snart att upptäcka att husen går att anpassa på flera olika sätt. Du kan till exempel välja att få en annan ytterdörr, en altan till huset, andra fönster, laserade innerväggar och mycket annat.

Vi kan också ordna så att ditt Attefallshus på 30kvm målas på utsidan i precis den kulör du vill. Det gör att du efter montering kan känna dig som hemma med en gång. Även när det gäller fasadens material finns det olika kundanpassningar som vi kan hjälpa till med.

Från år 2020 kan du bygga attefallshus på 30kvm utan bygglov. Kontakta oss för mer information och för att diskutera hur vi kan förverkliga ditt attefallshus!